El Caminito del Rey

El Caminito del Rey (het pad van de koning) ligt in de gemeente Ardales en het is fantastisch wandelpad dat loopt van Álora naar Campillos door de El Chorro kloof. Het pad is ca. drie kilometer lang, op de meeste stukken maar maximaal een meter breed en bevindt zich 100 meter boven de rivier ‘El Chorro’ tegen de rotswanden aan geplakt. Het kan en mag alleen vanaf de noordelijke kant (de ingang) naar de zuidelijke kant (de uitgang) worden afgelegd. Zowel aan de noordelijke kant als aan de zuidelijke kant is de dichtstbijzijnde parkeerplaats voor auto’s en bussen een kilometer verwijderd, waardoor de totale wandeling over dit pad minimaal vijf kilometer wordt. Pendelbussen zorgen voor tussenliggend vervoer of je wandelt deze extra km. ter voorbereiding op de adembenemende wandeling welke wellicht de grootste trekpleister is van wellicht geheel Andalusië. 

Vanaf de parkeerplaatsen aan de noord- en zuidzijde begint meteen het Natural Park alwaar je mooie redelijk gemakkelijke wandelingen kan maken over de uitgezette routes. Het park is geheel omsloten en alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs. Vanwege de populariteit en de Covid-19 is het alleen mogelijk om de toegangskaarten te reserveren via Villa B&B Deseada of direct via de officiële website.

Het kenmerkt zich door de prachtige uitgesleten rotshellingen en diepe kloven. Je kunt in en rondom het park genieten van mooie vergezichten, alle flora en fauna, prachtige bloesems en speciaal van de roofvogels en soms zie je de Iberische berggeiten, herten en vossen. 

Je kunt deze prachtige wandelingen zeker zelf maken maar desgewenst kan dit begeleid worden door de eigenaar. De wandeling zelf duurt ongeveer 3 tot 3,5 uur. Voor de veiligheidshelm wordt gezorgd. Zorg voor makkelijke wandelschoenen en een extra jasje o.i.d. daar er soms een venijnig windje kan opzetten. Vergeet niet voldoende water mee te nemen! Overigens kan er door sommige wandelaars hoogtevrees worden ervaren ondanks dat de hangbruggen omsloten zijn met redelijk hoog hekwerk.

Wil je meer weten van El Caminito del Rey;

Kortom deze wandeling mag eigenlijk niet ontbreken op je to-do-list als je naar Andalusië komt.

 

Belangrijke info: Het is uitermate belangrijk om de tickets ver voor je reis te (laten) boeken want deze wandelroute is mateloos populair en is één van de belangrijkste toeristische activiteit van geheel Andalusië. En om teleurstelling te voorkomen plan het goed in in je reisschema!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Via het reserveringsformulier van onze website www.villadeseada.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en per email aan ons doorgestuurd. Villa Deseada B&B acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent dat wij: • via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Bij het invullen van ons reserveringsformulier, verstrekt u persoonsgegevens, die vervolgens per email in ons eigen systeem terecht komen. Wij verwerken van u de volgende gegevens: • voornaam en achternaam; • adresgegevens; • geslacht; • e-mailadres; • telefoonnummer; • nummer en afgiftedatum paspoort/identiteitskaart • geboortedatum – geboorteplaats. Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: • het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen; • het verzenden van onze nieuwsbrief; • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn telefonisch of bijvoorbeeld via een mailbericht; • het opstellen van een factuur. Bewaartermijn Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Nieuwsbrief  Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Verstrekking aan derden  De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Cookies  Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Beveiliging  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Websites van derden  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Contactgegevens  Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar  info@villadeseada.com. B&B Villa Deseada Aldea Baños de Vilo 14 29710 Periana (Malaga) Andalusië Spanje
Save settings
Cookies settings
Translate »