Contact

Contactgegevens

B&B Villa Deseada Aldea 14 29710 Baños de Vilo (Periana) Málaga, Andalusië CR/MA 01515

Stuur ons een mail

villa.bb.deseada@gmail.com

Volg ons

Facebook Villa Deseada

Bel ons

+34 642 951 530

Routebeschrijving 1 (mooi en bergachtig)

Vanaf het vliegveld Málaga volgt u de borden richting Málaga MA20 of MA21. Beide wegen gaan naar Motril en Almería. Als u een van beide wegen volgt komt u vervolgens op de A7/E15 in de richting Motril en Almería.

Op de A7 volgt en na enige tijd de A45 naar Casabermeja, vervolgens neemt u de afslag A356 richting Colmenar.

Vanaf Colmenar neemt u de A7204 richting Periana. Ongeveer 3 kilometer voor Periana neemt u de afslag naar links naar Baños de Vilo. U ziet links een stenen bord met de plaatsnamen Baños de Vilo en Guaro. Deze steile weg volgen tot nummer 14 Villa Deseada.

Routebeschrijving 2 (via de kust)

Vanaf het vliegveld Málaga volgt u de borden richting Málaga MA20 of MA21. Beide wegen gaan naar Motril en Almería. Als u een van beide wegen volgt komt u vervolgens op de A7/E15 in de richting Motril en Almería.

U volgt deze weg en na ongeveer 20 minuten neemt u de afslag 272 Torre del Mar/Vélez-Málaga/Viñuela. Houd links aan en neem op de rotonde de afslag A356 Colmenar en Viñuela. Blijf deze weg volgen en laat Vélez-Málaga aan uw rechterkant liggen. Na ongeveer 20 minuten slaat u bij kilometerpaal 35 af naar rechts (afslag A402 Alhama/Periana). Op de A402 ziet u aan uw linker hand het stuwmeer Viñuela.

Na ongeveer 5 minuten op de A402 ziet u aan uw linkerhand een groot tankstation. Vlak hierna ziet u aan de rechterkant Alcaucín. Op het kruispunt slaat u links af richting A7204 Periana. U volgt de weg en rijdt door tot in de bebouwde kom van Periana bij de rotonde rijdt u rechtdoor. Aan het einde van het dorp rijdt u weer rechtdoor op de rotonde.

U rijdt nu Periana uit en blijf de A7204 volgen gedurende 2,5 kilometer. Houd links aan en neem NIET de afslag MA156. In een flauwe bocht vindt u de afslag Baños de Vilo. U ziet links een stenen bord met de plaatsnamen Baños de Vilo en Guaro. Deze steile weg volgen tot nummer 14 Villa Deseada.

Autoverhuur

Tegen een vergoeding verzorgen wij een transfer van en naar Málaga airport echter raden wij u aan om een auto te huren.

U kunt het beste vooraf een auto huren zodat u na uw vlucht direct uw auto op kunt halen en alles geregeld is qua kosten en verzekering. Wij adviseren u voor het aangaan van de huurovereenkomst goed de ‘kleine lettertjes’ door te lezen om zo onnodige hoge en verborgen kosten voorgeschoteld te krijgen. Een gedegen controle van de huurauto alvorens de parkeergelegenheid te verlaten behoort ook tot het advies!

Links

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Via het reserveringsformulier van onze website www.villadeseada.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt en per email aan ons doorgestuurd. Villa Deseada B&B acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent dat wij: • via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Gebruik van persoonsgegevens Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Bij het invullen van ons reserveringsformulier, verstrekt u persoonsgegevens, die vervolgens per email in ons eigen systeem terecht komen. Wij verwerken van u de volgende gegevens: • voornaam en achternaam; • adresgegevens; • geslacht; • e-mailadres; • telefoonnummer; • nummer en afgiftedatum paspoort/identiteitskaart • geboortedatum – geboorteplaats. Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: • het afhandelen van reserveringsaanvragen en boekingen; • het verzenden van onze nieuwsbrief; • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn telefonisch of bijvoorbeeld via een mailbericht; • het opstellen van een factuur. Bewaartermijn Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Nieuwsbrief  Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Verstrekking aan derden  De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten/producten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Cookies  Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Beveiliging  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Websites van derden  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per mail bij ons indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Contactgegevens  Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar  info@villadeseada.com. B&B Villa Deseada Aldea Baños de Vilo 14 29710 Periana (Malaga) Andalusië Spanje
Save settings
Cookies settings
Translate »